Ajarkan Rukun Iman dan Islam pada Anak

foto: canva pro
foto: canva pro

Sebagai umt islam apa Anda sudah faham menganai rukun iman dan rukun islam? Anda ini harus tahu definisi dari keduanya karena rukun iman dan rukun islam ini memiliki peranan sebagai pilar syariat dalam agama islam. Iman ini artinya kepercayaan yang berhubungan dengan agama, ini dia beberapa pengertiannya menurut para ahli:

 • Menurut Syaikh Abdul Majid Az-Zandani

Hal ini ada di dalam sebuah buku Ensiklopedia Iman yang terbit di tahun 2016, definisinya ini adalah mempercayai. Seperti firman Allah SWT di dalam surat Al-baqarah ayat 143 yang memiliki arti “Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) ”umat pertengahan” agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia.”

Read More
 • Menurut Beberapa Imam Terkemuka

Seperti yang di ungkapkan oleh Ishak bin Rahawaih, Al Auza’I, dan Imam Malik iman ini maknanya pembesaran dengan hati, mengamalkan melalui anggota badan, dan pembesaran dengan hati.

 • Ulama Madzhab Hanafi

Beliau ini mengatakan jika pengakian dengan lisan dan juga pembenaran yang di lakukan dengan hati.

 

6 Rukun Iman Dalam Islam

 • Iman kepada Allah SWT.
 • Iman kepada para Malaikat.
 • Iman kepada kitab-kitab Allah SWT.
 • Iman kepada Nabi dan Rasul.
 • Iman kepada hari akhir (kiamat)
 • Iman kepada Qada dan Qadar.

Pengertian Rukun Islam

Rukun islam sendiri bisa diartiken sebagai salah satu amalan atau peruatan yang di lakukan dalam bentuk fisik dan bisa menjadi salah satu perantara umat manusia bisa masuk kedalam surga.

Sebagai umat islam yang baik Anda in harus faham bagaimana cara melaksanakan rukun islam ini. Rukun islam juga jadi salah satu pondasi agama. Dalam pendidikan dasar juga biasanya anak ini akan di ajarkan mengenai rukun islam di tingkat SD hingga SMA.

Peranan rukun islam ini memang sangat penting di kehidupan, jadi sebelum Anda mengamalkannya sebaiknya fahami dulu apa saja rukun islam yang ada:

 • Syahadat.
 • Shalat.
 • Zakat.
 • Puasa.
 • Haji.

Untuk melaksanakan rukun islam ini pastinya ada syarat tertentu yang harus di ikuti, karena hal ini bisa membuat sesuatu jadi wajib atau sunah. Setidaknya terdapat 5 buah aspek yang harus Anda ketahui sesuai dengan hadist berikut ini:

“Islam dibangun di atas lima perkara: persaksian bahwa tiada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadhan”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)” Dari hadist di atas ini sudah di jelaskan jika agama islam ini di bangun dari 5 perkara untuk menjadi pondasi dalam hidup supaya bisa mendapatkan ridho dari Allah.

Mengajarkan Rukun Iman dan Islam kepada Anak

Sebagai orang tua Anda ini harus mengajarkan rukun iman dan juga rukun islam sejak anak Anda masih kecil, ini dia beberapa caranya:

 • Melalui Lagu-lagu Islami
 • Menyekolahkan di sebuah Instansi yang Berbasis Islam
 • Mengajak Pergi Ke Majelis
 • Mengenalkan Anak untuk Ibadah Wajib
 • Membelikan Bacaan Islami

 

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.